Ljetnikovac bana Perovića

 

ljetnikovac bana perovica

Ljetnikovac bana Perovića, među Rabljanima poznat kao Banova vila, sjedište Gradske knjižnice Rab, jedna je od najljepših građevina u starogradskoj jezgri.

Sagrađena je 1932. godine prema projektu arhitekta Egona Steinmanna za Ivu Perovića, tadašnjeg bana Savske banovine Kraljevine Jugoslavije.

U znanstvenom časopisu za arhitekturu i urbanizam Prostor Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, broj 18/2010, objavljen je rad Vila bana Perovića u Rabu arhitekta Egona Steinmanna autorice Ive Muraj. http://hrcak.srce.hr/54284

Rad je objavljen i u Rapskom zborniku II., u izdanju Ogranka Matice Hrvatske u Rabu, Sveučilišta u Zadru, Grada Raba i Općine Lopar, u Rabu, 2012. godine.
U nastojanju da se ova lijepa građevina sačuva za buduće naraštaje, a ujedno i prezentira turistima kao jedna u nizu vrednota rapske Gornje ulice pripremili smo i djelomično realizirali program sanacije zgrade i uređenja zapuštenog vrta Banove vile.

U 2007. godini izvršena je sanacija krovišta zgrade zajedničkim ulaganjem Grada Raba, Primorsko-goranske županije i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Krajem 2011. i početkom 2012. godine izvršena je sanacija triju balkona i balkonske ograde na pročelju okrenutom prema moru te zamjena dotrajalih nosivih stupova trifore na ulaznom dijelu zgrade.

Uređenje interijera zgrade izvršeno je tijekom nekoliko godina u sklopu programa uređenja i opremanja novih odjela Knjižnice.

Već nekoliko godina, naročito tijekom ljetnih mjeseci, uređujemo i održavamo nasade u vrtu Banove vile.

Kod pojilišta za ptice postavljene su i dvije klupe te turisti često navraćaju, prošetaju vrtom i odmaraju u  ugodnoj hladovini, nerijetko koristeći vrt i kao čitaonicu na otvorenom.

Nastojimo i dalje motivirati lokalne, županijske i republičke vlasti za sudjelovanje u očuvanju ovog dijela rapske baštine.

Gradska knjižnica Rab

Adresa: Gornja ulica 21, 51 280 Rab
Ravnateljica: Lidija Domijan Šipovac,
                         dipl. knjižničar
Tel./fax.: 00 385 51 726-035
E-mail: knjiznica@gk-rab.hr

Radno vrijeme

ZIMSKO RADNO VRIJEME 

PONEDJELJAK, SRIJEDA 14:00-20:00
UTORAK, ČETVRTAK, PETAK 08:00-14:00
1. i 3. SUBOTA u mjesecu 08:00-13:00

 

LJETNO RADNO VRIJEME 

PONEDJELJAK, ČETVRTAK 08:00-12:00
19:00-21:00
UTORAK, SRIJEDA, PETAK 08:00-14:00

Kako do nas

Gradska knjižnica Rab smještena je u starogradskoj jezgri, na rapskoj Gornjoj ulici, u neposrednoj blizini ostataka crkve i zvonika sv. Ivana Evanđelista.